Sản phẩm nghiệm thu xây dựng

Phần mềm Nghiệm Thu Xây Dựng 360

Phần mềm thực hiện công tác nghiệm thu, quản lý chất lượng, hoàn công sử dụng làm hồ sơ, xuất biên bản nghiệm thu, nhật ký, tiến độ, thanh toán theo NĐ99/2021/NĐ-CP để quyết toán nhanh mẫu 3a và 3c

Người dùng chỉ cần lấy khối lượng từ mọi loại file excel thủ công hoặc từ phần mềm dự toán, dự thầu, thanh toán khác xuất ra để tự thực hiện việc nghiệm thu,  xuất list, biên bản thí nghiệm, biên bản xây dựng và cho phép tùy biến biểu mẫu theo Chủ Đầu Tư khác nhau, viết nhật ký tự động và vẽ tiến độ, xuất tất cả các hồ sơ liên quan cho 1 bộ hồ sơ thanh toán một cách tự động.

=> Là phần mềm nghiệm thu đầu tiên và dễ sử dụng nhất