Dự toán - Video hướng dẫn

Hướng dẫn dự toán mới nhất 2021 cho các thông tư 11 và thông tư 12/2021/TT-BXD

Hướng dẫn lập dự toán theo quy định mới nhất 2021

Cách phân nhóm nhân công xây dựng mới tại Thông tư số 13/2021/TT-BXD (Phương VKT)

Nội dung chia nhóm nhân công theo thông tư 13/2021 mới nhất

Cách chia chi tiết nhân công theo thông tư 13/2021

T&iacu...

Hướng dẫn dự toán Cần Thơ theo Quyết định 1821/2021 ngày 17/8/21

Cần Thơ ban hành bộ đơn giá sau 7 năm từ 2014 đến nay 2021. Có nhiều điểm mới thay thế hoàn toàn bộ đơn giá cũ

Hướng dẫn Hướng dẫn đưa đơn giá dự thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc Gia tự động

Giải quyết bài toán đăng hồ sơ đấu thầu lên mạng gây nhiều khó khăn và bức xúc lâu nay

Quyết định công bố bộ đơn giá xây dựng công trình Cần Thơ 1821/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2021

Cập nhật quyết định ban hành bộ đơn giá Cần Thơ 2021 thay thế các bộ 94 cũ

Hướng dẫn thực hiện hồ sơ dự thầu, lập giá thầu, hướng dẫn đấu thầu trong 60 phút

Hướng dẫn chi tiết cách lập hồ sơ dư thầu, bảng giá thầu nhanh nhất

Lựa chọn mua phần mềm dự toán và tìm hiểu các phần mềm dự toán còn tồn tại phát triển

Phần mềm Nghiệm Thu Xây Dựng 360 Tư vấn bạn khi lựa chọn phần mềm dự toán trên thị trường

Hướng dẫn dự toán Hậu Giang theo quyết định số 172/QĐ-SXD ngày 22/12/2020 [Dương Thắng]

Phần mềm Nghiệm thu xây dựng 360 tổng hợp nội dung hướng dẫn dự toán Hậu Giang

Tất cả hướng dẫn lập dự toán điện lực 2020 phần đo bóc, thí nghiệm, lắp đặt, khảo sát

Phần mềm Nghiệm thu xây dựng 360 hướng dẫn nội dung cách lập dự toán điện 2020 nhanh cho bạn thực h...

Hướng dẫn lập dự toán Hậu Giang theo 1782 ngày 19 tháng 10 năm 2020 nhân công, máy vật liệu là Q.III

Phần mềm ngiệm thu xây dựng 360 tổng hợp cho bạn nội dung huowgs dẫn lập dự toán Hậu GIang trên dự t...

Hướng dẫn lập dự toán Cần Thơ 2020 theo văn bản 319 ngày 11/2/2020, nhân công theo TT15/2019/BXD

Phần mềm Quản lý chất lượng 360 tổng hợp hướng dẫn lập dự toán Cần Thơ 2020 cho bạn tham khảo

Hướng dẫn dự toán Quảng Ninh 2020 nhân công theo Quyết định 3691/QĐ-SXD ngày 28/09/2020

Phần mềm Quản lý chất lượng 360 tổng hợp hướng dẫn dự toán Quảng Ninh 2020 phần nhân công m...

Hướng dẫn dự toán Sóc Trăng 2020 theo quyết định 2575/QĐ-UBND ngày 21/09/2020

Phần mềm Quản lý chất lượng 360 tổng hợp nội dung về lập dự toán tỉnh Sóc Trăng 2020

Hướng dẫn dự toán Đắk Lắk 2020 nhân công và máy theo văn bản 2658 ngày 17/9/2020

Phần mềm Nghiệm thu xây dựng 360 tổng hợp nội dung hướng dẫn dự toán cho tỉnh Đắk Lắk 2020

Hướng dẫn dự toán công ích 2020 theo thông tư 17/2019 công trình đô thị mới nhất

Phần mềm Nghiệm thu xây dựng 360 tổng hợp hướng dẫn dự toán công ích mới nhất 2020

Hướng dẫn dự toán Bắc Ninh 2020 Nhân công theo QĐ 52/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

Phần mềm Nghiệm thu xây dựng 360 tổng hợp video về công tác lập dự toán Bắc Ninh 2020

Hướng dẫn lập dự toán điện lực và điện đường dây, công ích trên phần mềm Dự toán F1

Phần mềm Nghiệm thu xây dựng 360 tổng hợp cách lập dự toán điện đường dây để bạn tham khả...

Hướng dẫn lập dự toán Đà Nẵng 2020 nhân công theo 3181, máy 3182 ngày 27/08/2020 thay thế 107 - 2016

Phần mềm Nghiệm thu xây dựng 360 hướng dẫn, tổng hợp cách lập dự toán mới nhất đợt 2 năm 2020 th...

Hướng dẫn sử dẫn sử dụng phần mềm Dự toán F1 tất cả các chức năng từ đầu đến 2021 full

Hướng dẫn chi tiết cách lập dự toán bằng Dự toán F1 được phần mềm nghiệm thu xây dựng 360 t...

Hướng dẫn lập dự toán Kiên Giang 2020 nhân công theo 1748, máy theo 1753 Thông tư 09 và NĐ 68/2019

Phần mềm Nghiệm thu xây dựng 360 hướng dẫn lập dự toán tỉnh Kiên Giang 2020 cho bạn tham khảo