Tải Biểu mẫu - Nhật ký

TỔNG HỢP TẤT CẢ CÁC LOẠI BIỂU MẪU PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN ÁP VÀO PHẦN MỀM

Phần mềm nghiệm thu xây dựng 360 xử lý biểu mẫu phiếu yêu cầu tốt nhất, đa dạng nhất cho người dùng

 

Giới thiệu tổng quan giao diện và kết quả xuất ra của phần mềm nghiệm thu xây dựng 360

Các bảng chính trong quá trình nhập và xuất của phần mềm nghiệm thu xây dựng 360

Hướng dẫn tạo biểu mẫu nghiệm thu tự do theo Chủ đầu tư

Mạc định các mẫu trong phần mềm là mẫu có nội dung theo 06/2021/NĐCP Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình còn phần khung cơ bản vẫn bám vào mẫu 209/2004

Khi Chủ đầu tư có các biểu mẫu khác thì người dùng sẻ xử lại và đọc ngược lại và phần mềm