Quản lý dự án - Bài viết hướng dẫn

Tiếng anh chuyên ngành xây dựng dành cho kỹ sư ( part 14)

Nối tiếp chuổi bài chia sẽ những từ vựng tiếng anh chuyên ngành xây dựng phổ biến phục vụ cho anh em kỹ sư trong ...

Tiếng anh chuyên ngành xây dựng dành cho kỹ sư ( part 13)

Nối tiếp chuổi bài chia sẽ những từ vựng tiếng anh chuyên ngành xây dựng phổ biến phục vụ cho anh em kỹ sư trong ...

Tiếng anh chuyên ngành xây dựng dành cho kỹ sư ( part 12)

Nối tiếp chuổi bài chia sẽ những từ vựng tiếng anh chuyên ngành xây dựng phổ biến phục vụ cho anh em kỹ sư trong ...

Tiếng anh chuyên ngành xây dựng dành cho kỹ sư ( part 11)

Nối tiếp chuổi bài chia sẽ những từ vựng tiếng anh chuyên ngành xây dựng phổ biến phục vụ cho anh em kỹ sư trong ...

NĐ số 50/2021/NĐ-CP: Bổ sung quy định về “hợp đồng quy mô nhỏ” và “hợp đồng theo chi phí cộng phí"

Nghị định số 50/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 1/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số ...

Quy định về quản lý nhà ở riêng lẻ mới nhất hiện nay

Phần mềm nghiệm thu xây dựng 360 gửi tới Qúy bạn đọc bài viết 

Quy định mới về đấu thầu qua mạng bắt đầu có hiệu lực mới nhất

Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn n...

Nghị định 15/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Hướng dẫn chi tiết cho nguồi làm quản lý dự án cả về nội dung và cách thức thực hiện đến biểu mẫu

 

Tiếng anh chuyên ngành xây dựng dành cho kỹ sư ( part 10)

Phần mềm Nghiệm Thu Xây Dựng 360 tiếp tục chia sẻ tới quý bạn đọc phần 10 t...

Tiếng anh chuyên ngành xây dựng dành cho kỹ sư ( part 9)

Phần mềm Nghiệm Thu Xây Dựng 360 tiếp tục chia sẻ tới quý bạn đọc phần 9 tr...

Tiếng anh chuyên ngành xây dựng dành cho kỹ sư ( part 8)

Phần mềm Nghiệm Thu Xây Dựng 360 tiếp tục chia sẻ tới quý bạn đọc phần 8 tr...

Tiếng anh chuyên ngành xây dựng dành cho kỹ sư ( part 7)

Phần mềm Nghiệm Thu Xây Dựng 360 tiếp tục chia sẻ tới quý bạn đọc phần 7 tr...

Tiếng anh chuyên ngành xây dựng dành cho kỹ sư ( part 6)

Phần mềm Nghiệm Thu Xây Dựng 360 tiếp tục chia sẻ tới quý bạn đọc phần 6 tr...

Tiếng anh chuyên ngành xây dựng dành cho kỹ sư ( part 5)

Phần mềm Nghiệm Thu Xây Dựng 360 tiếp tục chia sẻ tới quý bạn đọc phần 5 trong...

Tiếng anh chuyên ngành xây dựng dành cho kỹ sư ( part 4)

Phần mềm Nghiệm Thu Xây Dựng 360 tiếp tục chia sẻ tới Quý bạn đọc phần 4 trong...