Hướng dẫn lập hồ sơ

PHẦN MỀM NGHIỆM THU 360

Phần mềm nghiệm thu xây dựng 360 gồm các chức năng thông minh như đọc tiên lượng, đơn giá dự toán, d...

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Phòng Tài chính – Kế hoạch

Thông tư số 05/2022/TT-BKHĐT ngày 06/05/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hư...

Yêu cầu đối với vật liệu làm lớp láng nhựa nóng

Đá nhỏ dùng trong lớp láng nhựa phải được xay ra từ đá tảng, đ&a...

Giám sát, kiểm tra và nghiệm thu láng nhựa nóng

Việc giám sát kiểm tra được tiến hành thường xuyên trước, trong v&agra...

Quy trình thi công đóng cọc bê tông cốt thép

Biện pháp thi công đóng cọc bê tông cốt thép là kiến th...

hướng dẫn đăng hồ sơ dự thầu qua mạng năm 2020 theo thông tư 11/2019/tt-bkhdt

hướng dẫn đăng hồ sơ dự thầu qua mạng năm 2020 theo thông tư 11/2019/tt-bkhdt

Các chỉ tiêu thí nghiệm và phương pháp thử đối với Cốt liệu lớn dùng cho bê tông

Cốt liệu lớn hỗn hợp các hạt cốt liệu có kích thước từ 5...