Hướng dẫn lập hồ sơ

PHẦN MỀM NGHIỆM THU 360

Phần mềm nghiệm thu xây dựng 360 gồm các chức năng thông minh như đọc tiên lượng, đơn giá dự toán, d...

Hướng dẫn tính cước vận chuyển và hệ số quy đổi đất đào sang đắp theo TT12/2021

Hướng dẫn toàn bộ cách tính cước vận chuyển theo AB và AM theo Thông tư 12/2021

- Cước vận chuyển theo AB đối với 1 số loạ...

Thông tư 13/2021/TT-BXD Phương pháp Suất vốn đầu tư và Chỉ số giá

Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng. Hướng dẫn phương ph&aacu...

Phương pháp xác định định mức mới theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD

Phương pháp xác định định mức được phân tách cụ thể 02 ph...

Ghi gộp ngày trong nhật ký thi công xây dựng?

Phần mềm quản lý chất lượng 360 có nhiều chức năng giúp bạn làm trọn 1 bộ hồ sơ hoàn c&oc...

Một số nội dung khác biệt giữa TT11 và TT12 năm 2021 so với NĐ 68 năm 2019 quản lý chi phí xây dựng

Nhiều nội dung thay đổi trong TT11 và TT12 của NĐ 10/2021 so với NĐ 68/2019

BỘ HỒ SƠ NGHIỆM THU VẬT LIỆU ĐẦU VÀO (THAM KHẢO - DELTA)

Vật liệu đầu vào là những sản phẩm được sử dụng cho mục đí...

Bộ định mức xây dựng mới nhất theo Thông tư 12/2021/TT-BXD

Ngày 31/8/2021 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 12/2021/TT-BXD b...

Tác dụng của phụ gia khoáng đến cường độ của xi măng poóc lăng theo thời gian bảo quản

Xi măng poóc lăng (PC) có sự suy giảm cường độ trong thời gian bảo quản.