Hướng dẫn lập hồ sơ

An toàn trong thi công - dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 46/2015/NĐ-CP

Quản lý nhà nước về an toàn trong thi công xây dựng công trình

Các tính năng bản cập nhật phần mềm nghiệm thu xây dựng 360 ngày 10/01/2021

Kính gửi khách hàng sử dụng Phần mềm nghiệm thu xây dựng 360 tính năng mới cập nhật

Quy định về thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, khả năng chịu lực của kết cấu công trình

Phần mềm Quản lý chất lượng 360 chia sẻ với bạn về chi tiết quy định vấn đề về thí nghiệm đối c...

Cách Quản lý và viết nhật ký thi công xây dựng nhanh, đơn giản và chính xác nhất

Phần mềm Quản lý chất lượng 360 hướng dẫn bạn cách quản lý nhật ký thi công nhanh, đơn ...

Chi tiết Thông Tư Nhân công, máy, tổng mức ... thay thế TT cũ của Nghị Định 68/2019/NĐ-CP [DỰTHẢO]

Phần mềm nghiệm thu hoàn công quyết toán 360 tổng hợp nội dung các thông tư mới cho bạn

Tặng phần mềm nhật ký thi công online miễn phí có sẵn tiến độ và quyết toán

Phần mềm nghiệm thu xây dựng 360 tặng bạn chức năng làm nhật ký thi công rất hay và rất nha...

Dự thảo về chi phí quản lý đầu tư xây dựng 2020 thay thế Nghị định 68/2019/NĐ-CP và các Thông tư

Phần mềm nghiệm thu xây dựng 360 tổng hợp một số nội dung về dự thảo thay thế Nghị định 68 năm 2019 Ch&iacu...

Cách kiểm tra hệ số lu lèn và hệ số rải của một số vật liệu như đất, đá, cát, bê tông nhựa

Hệ số rải bằng tỉ số giữa chiều dày lớp vật liệu khi san rải và chiều dày lớp vật liệu sau khi đã lu lèn đạt độ chặt y&ec...

Xác định độ ẩm tối ưu của đất trong công tác đầm nén lu lèn

Độ ẩm là một trong những nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đ...

CÁC SAI SÓT TRONG QUÁ TRÌNH NGHIỆM THU QUYẾT TOÁN DỰ ÁN (PHẦN III)

MỘT SỐ SAI SÓT, GIAN LẬN THƯỜNG GẶP TRONG THỰC HIỆN DỰ ÁN (Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2012/QĐ-K...

CÁC SAI SÓT TRONG QUÁ TRÌNH NGHIỆM THU QUYẾT TOÁN DỰ ÁN (PHẦN II)

Trong quá trình nghiệm thu thanh quyết toán dự án thường các kiểm toán luôn tìm được nhiều sai sót trong quá tr...