Hướng dẫn lập hồ sơ

PHẦN MỀM NGHIỆM THU 360

Phần mềm nghiệm thu xây dựng 360 gồm các chức năng thông minh như đọc tiên lượng, đơn giá dự toán, d...

Hướng dẫn cài đặt tiện ích mở rộng Đấu thầu Online trên Google Chrome của Dự toán F1

Cài đặt môi trường tải danh mục dự thầu về phần mềm Dự toán F1

Tầm quan trọng của nhật ký Thi công, nhật ký An toàn và nhật ký Tư vấn

Các loại nhật ký thường có trong một dự án xây dựng hiện nay

- Nhật ký thi công

- Nhật ký an toàn...

Tiêu chuẩn quy định nối thép cột trong xây dựng

Tiêu chuẩn nối thép cột trong thi công xây dựng đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến khả năng chịu lực của cấu ki...

Quản lý rủi ro trong dự án đầu tư xây dựng

Quản lý rủi ro trong dự án đầu tư xây dựng là một quá trình gồm các bước được xác định rõ để trợ gi&uacu...

Một số tiêu chuẩn thường xuyên sử dụng trong xây dựng

19 tiêu chuẩn xây dựng được sử dụng nhiều nhất trong 2022

Lấy mẫu bê tông đúng yêu cầu kỹ thuật

Công tác lấy mẫu bê tông hiện nay trên tất cả các công trình đều nhằm một mục đích là để xác định c...

Thông tư 50/2022/TT-BTC quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Thông tư 50/2022/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của chính phủ quy địn...

Hướng dẫn đăng ký tham gia hệ thống đấu thầu quốc gia - Phần 2

Hướng dẫn anh em các đăng ký tham gia hệ thống đấu thầu mới nhất

Hướng dẫn đăng ký tham gia hệ thống đấu thầu quốc gia - Phần 1

Anh em tham khảo cách tham gia hệ thống đấu thầu Quốc Gia

Trình tự, Quy trình bảo trì công trình xây dựng

Trình tự thực hiện bảo trì công trình xây dựng, Quy trình bảo trì công trình xây dựng

Kế hoạch bảo trì và Thực hiện bảo trì công trình xây dựng

Kế hoạch bảo trì công trình xây dựng, Thực hiện bảo trì công trình xây dựng

Quản lý chất lượng công việc và Chi phí bảo trì công trình xây dựng

Quản lý chất lượng công việc bảo trì công trình xây dựng, Chi phí bảo trì công trình xây dựng

Quy định về bảo hành công trình xây dựng mới nhất

Yêu cầu về bảo hành công trình xây dựng theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP

Hướng dẫn đăng ký chứng thư số trên hệ thống đấu thầu Quốc Gia trên hệ thống mới

Anh em tham khảo nội dung đăng ký chứng thư mới trên hệ thống đấu thầu Quốc Gia 2022

Tổng hợp tất cả các tiêu chuẩn nghiệm thu cho từng loại công tác trong xây dựng

Nếu bạn đang làm công tác hồ sơ trong xây dựng thì đây là danh sách têu chuẩn bỏ túi mà bạn không th...