Offline

Học dự toán thử miễn phí online và trực tiếp tại trung tâm B.A.T Hà Nội

Giảng viên đứng lớp cũng là giám đốc trung tâm nhiều ăm kinh nghiệm công trình lớn sẻ đào tạo trực tiếp cho bạn

Đào tạo dự toán theo yêu cầu cho Doanh nghiệp tại công ty Viễn thông CMC tại Hà Nội

Mr Vũ Ngọc Phương - Phó trưởng phòng, Viện kinh tế - Bộ Xây Dựng

Học dự toán cơ bản và chuyên sâu VINH - NGHỆ AN

Phần 1 : Đo bóc khối lượng và lập dự toán

Phần 2: Hồ sơ dự thầu

Phần 3: Thanh quyết toán

Học dự toán cơ bản và chuyên sâu HÀ NỘI

Các khoá học tổ chức tại B.A.T luôn được các bạn đánh giá tốt có nội dung thực tế, bổ ích và có chất ...