Hướng dẫn sử dụng

29. Lưu thông tin công trình, thông tin dự án, thành phần trong biên bản nghiệm thu phần mềm NTXD360

Hướng dẫn người dùng nhập nhanh các thông tin công trình, thông tin dự án để xuất ra biên bản nghiệm thu

32. Tính năng chia lớp, lần nghiệm thu cho công trình giao thông hạ tầng kỹ thuật trên NTXD 360

Tìm hiểu về tính năng tong phan lớp nghiệm thu công trình hạ tầng kỹ thuật

31. Các thao tác cơ bản trong phần mềm nghiệm thu xây dựng 360

Hướng dẫn người dùng mớ các chứ năng cơ bản nhất để sử dụng phần mềm lập được 1 bộ hồ sơ nghiệm thu

30. Sửa dấu chấm, dấu phẩy làm tăng khối lượng hao phí trong phần mềm lên cả trăm lần, nghìn lần

Phần mềm Nghiệm thu xây dựng 360 hướng dẫn bạn cách điều chinh dấu chấm, dấu phẩy trong phần mềm

28. Điều chỉnh nhanh ngày giờ trong phần mềm xuất excel thiết lập chỉnh sửa bên ngoài rồi đọc vào

Điều chính nhanh nhất ngày tháng trong phần mềm nghiệm thu xây dựng 360

27. Đọc file phân lớp đắp và phân đoạn theo đúng hồ sơ nghiệm thu

Tính năng đọc mọi loại file phân lớp đắp từ mọi loại fiel excel trên phần mềm Quản lý chất lượng 360 thật đơn giản

26. Hướng dẫn xuất thanh toán theo mẫu 8b Nghị định 11/2020-NĐ-CP thay thế mẫu 3a và 04 cũ

Hiện nay mẫu thanh toán 8b đã thay thế hoàn toàn mẫu 3a và 04 nên Phần mềm Nghiệm thu xây dựng 360 cập nhật luôn để kị...

25. Hướng dẫn chỉnh sửa biểu mẫu, xuất và gộp biên bản nghiệm thu trong phần mềm nghiệm thu xây dựng

Người dùng phần mềm nghiệm thu xây dựng hoàn toàn có thể gộp nhiều công tác vào 1 biên bản nghiệm thu vật liệu

24. Hướng dẫn lỗi không xuất được file word trong phần mềm nghiệm thu xây dựng 360

Trong trường hợp nào mà việc xuất fie biên bản bị tạm dừng hoặc không xuất được người dùng có thể xem chi tiết video nà...

23. Hướng dẫn nhập và xuất tiến độ thi công trong phần mềm nghiệm thu xây dựng 360

Hướng dẫn chi tiết nhập và xất tiến độ thi công theo ngày, tuần phục vụ làm báo cáo, dự thầu ...

22. Hướng dẫn tạo và xuất số số liệu thanh toán, quyết toán khối lượng trong phần mềm Ntxd360

Hướng dẫn nhập số liệu tạm ứng, thanh toán tạm ứng. Xuất phần giá trị thanh toán và khối lượng quyết toán trong phần mềm ...

21. Hướng dẫn nhật ký thi công, thao tác cơ bản và đọc excel vào nghiệm thu xây dựng 360

Hướng dẫn nhập nhật ký thi công xây dựng trong phần mềm nghiệm thu xây dựng 360

https://w...

20. Nhập số liệu tầng xuất thí nghiệm vật liệu vào nghiệm thu xây dựng 360

Hướng dẫn chi tiết công tác thực hiện tầng xuất và vật liệu đầu vào cho khối lượng nghiệm thu

19. Các bảng liên quan nghiệm thu bê tông vào nghiệm thu xây dựng 360

Chi tiết cách nhập bảng theo dõi đổ bê tông, kiểm tra điều kiện đổ bê tông ...

18. Nhập cao độ số liệu đào, đắp vào nghiệm thu xây dựng 360

Hướng dẫn nhập chi tiết cao độ thiết kế, cao độ thực tế công tác đào đắp cho công tác giao thông, hố móng ...

&n...