Quản lý dự án - Bài viết hướng dẫn

[Góc giải đáp] Gói thầu hỗn hợp có được áp dụng chào hàng cạnh tranh?

Tôi muốn hỏi: Gói thầu xây lắp và mua sắm thiết bị phòng cháy...

Tối đa 2 triệu đồng/hồ sơ mời thầu trong nước

Từ ngày 01/01/2016, việc quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn ngân ...

Thông tư 10/2020/TT-BTC hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành và định mức tính phí kiểm toán

Thông tư 10/2020/TT-BTC hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành và định mức tính phí kiểm toán, có hiệu lực 1...