Quản lý dự án - Bài viết hướng dẫn

Tiếng anh chuyên ngành xây dựng dành cho kỹ sư ( part 3)

Phần mềm Nghiệm Thu Xây Dựng 360 tiếp tục chia sẻ tới quý bạn đọc phần 3 trong chuổi từ vựng ...

Tiếng anh chuyên ngành xây dựng dành cho kỹ sư ( part 2)

Phần mềm Nghiệm Thu Xây Dựng 360 tiếp tục chia sẻ tới quý bạn đọc phần 2 trong c...

Nội dung mới của Luật xây dựng số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 2014

Phần mềm Nghiệm thu xây dựng 360 tổng hợp bài viết về luật xây dựng 2020 cho bạn

6 NGUYÊN TẮC QUAN TRỌNG TRONG ĐIỀU CHỈNH GIÁ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG.

Nguyên tắc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo Điều 2 Thông tư số 07/2016/TT-BXD

Ban quản lý dự án và các cơ cấu tổ chức quản lý

Ban quản lý dự án và lý thuyết về quản lý, làm việc nhóm.

C&aacu...

Chi phí dự án đầu tư xây dựng theo quyết định 79/QĐ-BXD năm 2017

Phầm mềm quản lý chất lượng 360 giới thiệu về Chi phí dự án đầu tư xây dựng theo quyết đ...

Quy trình, nội dung lập báo cáo đầu tư dự án xây dựng công trình

Vấn đề lập báo cáo, lập dự án đầu tư là bước khởi đầu quan trọng quyết định đến vấn đề xin  giấy phép x&...

(Giải đáp) Trong đấu thầu sử dụng giá dự toán từng hạng mục hay tổng dự toán gói thầu để đánh giá?

Luật đấu thầu (Điều 43 khoản 1 điểm e) quy định  trong trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao ...

Xác định chi phí chung của công tác xây lắp đường dây

Theo quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày ...

Chia sẻ về vấn đề về hệ thống đấu thầu qua mạng và lương tâm của đấu thầu

Phần mềm Quản lý chất lượng 360 chia sẻ bài viết của anh "Phan Tất Đức" về ...

Có cho phép lập giá thầu trọn gói theo dạng giá trị tạm tính không?

Quyết định chỉ định thầu trong đó ghi là giá trị tạm tính, hình thức hợp đồng là trọn gói; hợp đồng tư vấn cũng g...

Hướng dẫn cách đọc bản vẽ đường ống nước, hạ tầng

TCVN 5422:2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và...

PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỐNG ỒN - PHÂN LOẠI THEO TCVN 4923 : 1989

Tiêu chuẩn này quy định việc phân loại các phương...

PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG. NGUYÊN TĂC CHUNG  THEO TCVN 2748 : 1991

Tiêu chuẩn này quy định những nguyên tắc chung để ph&ac...

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HỆ THỐNG PHÁT HIỆN CHÁY VÀ BÁO ĐỘNG CHÁY THEO TCXD 218 : 1998 (ISO 7240-1 : 1988)

Tiêu chuẩn này quy định các bộ phận của hệ thống phát hiện cháy...