Quản lý dự án - Bài viết hướng dẫn

Bê tông tự lèn là gì? Đặc điểm chính là gi?

Bê tông tự lèn là thuật ngữ khá xa lạ đối với nhiều người, như...

Thủ tục Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh

Thủ tục Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh; thẩm định báo cáo kinh...

Trình tự thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh

Phần mềm Quản lý chất lượng 360 tổng hợp cho bạn văn bản và trình tự về thẩm định dự to&aacut...

[GÓC CHIA SẺ] Kinh nghiệm và biện pháp thi công đào móng nhà tiết kiệm nhất

Đào hố móng nhà ở dân dụng bao gồm công tác đào đất tr...

[Tổng hợp ] Những quy định về hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm

- Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2006;
- Thông tư số 28/2012/TT...

Thi công và nghiệm thu công tác nền móng theo TCVN 9361:2012

TCVN 9361:2012 được chuyển đổi từ TCXD 79:1980 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật...

CHIA SẺ QUY TRÌNH GIÁM SÁT THI CÔNG SAN LẤP MẶT BẰNG THEO NGHỊ ĐỊNH 209/2004/NĐ-CP

- Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về Quản lý chất lượng công trì...

Giám sát thi công và nghiệm thu công tác cốt thép

Việc tạo thành khung của kết cấu...

HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÔNG TÁC BÊ TÔNG CỐT THÉP CHI TIẾT NHẤT(PHẦN 1)

Công việc kiểm tra bê tông, cốt thép trong xây dựng vô cùng qu...

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG THEO THÔNG TƯ 15/2019/TT-BXD

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 07 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ...

Hướng dẫn dự toán Hà Tĩnh 2020 theo Quyết định 47/QĐ-SXD ngày 27/04/2020

Triển khai thực hiện Thông tư 10/2019/TT-BXD và thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ X&aci...

[Tổng hợp] Ký hiệu viết tắt của các thuật ngữ tiếng anh trong xây dựng

Đối với sinh viên ngành xây dựng cũng như các kỹ sư, người làm vi...

Hướng dẫn thi công - Nghiệm thu công trình xây dựng

Phải thực hiện tốt công tác ngh...

CHI TIẾT ĐIỀU 36 NGHỊ ĐỊNH 68/2019/NĐ-CP- QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

  • Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
  • Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ DỰ ÁN THEO EVM

Quản lý dự án bằng phương pháp EVM phần lý thuyết

7 điểm mấu chốt về quản lý dự án và 9 bước về khung quan trọng trong Quản lý dự án

Các mấu chốt và khung quan trọng trong Quản lý dự án xây dựng

Tổng quan về các vấn đề cơ bản của người làm Quản lý dự án cần tìm hiểu

Đầu tư xây dựng là gì? Tại sao lại phải phân loại dự án

Quy định mới về chi phí nghiệm thu công trình xây dựng

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 04/2019...

Hình thức chỉ định thầu rút gọn được thực hiện với điều kiện gì?

Gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả...

Trường hợp nào áp dụng chỉ định thầu rút gọn?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải đáp thắc mắc của ông Trần Tuấn Anh (tuananh39...