Quản lý dự án - Bài viết hướng dẫn

[Tổng hợp ] Những quy định về hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm

- Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2006;
- Thông tư số 28/2012/TT...

Thi công và nghiệm thu công tác nền móng theo TCVN 9361:2012

TCVN 9361:2012 được chuyển đổi từ TCXD 79:1980 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật...

CHIA SẺ QUY TRÌNH GIÁM SÁT THI CÔNG SAN LẤP MẶT BẰNG THEO NGHỊ ĐỊNH 209/2004/NĐ-CP

- Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về Quản lý chất lượng công trì...

Giám sát thi công và nghiệm thu công tác cốt thép

Việc tạo thành khung của kết cấu...

HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÔNG TÁC BÊ TÔNG CỐT THÉP CHI TIẾT NHẤT(PHẦN 1)

Công việc kiểm tra bê tông, cốt thép trong xây dựng vô cùng qu...

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG THEO THÔNG TƯ 15/2019/TT-BXD

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 07 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ...

Hướng dẫn dự toán Hà Tĩnh 2020 theo Quyết định 47/QĐ-SXD ngày 27/04/2020

Triển khai thực hiện Thông tư 10/2019/TT-BXD và thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ X&aci...

[Tổng hợp] Ký hiệu viết tắt của các thuật ngữ tiếng anh trong xây dựng

Đối với sinh viên ngành xây dựng cũng như các kỹ sư, người làm vi...

Hướng dẫn thi công - Nghiệm thu công trình xây dựng

Phải thực hiện tốt công tác ngh...

CHI TIẾT ĐIỀU 36 NGHỊ ĐỊNH 68/2019/NĐ-CP- QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

  • Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
  • Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ DỰ ÁN THEO EVM

Quản lý dự án bằng phương pháp EVM phần lý thuyết

7 điểm mấu chốt về quản lý dự án và 9 bước về khung quan trọng trong Quản lý dự án

Các mấu chốt và khung quan trọng trong Quản lý dự án xây dựng

Tổng quan về các vấn đề cơ bản của người làm Quản lý dự án cần tìm hiểu

Đầu tư xây dựng là gì? Tại sao lại phải phân loại dự án

Quy định mới về chi phí nghiệm thu công trình xây dựng

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 04/2019...

Hình thức chỉ định thầu rút gọn được thực hiện với điều kiện gì?

Gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả...

Trường hợp nào áp dụng chỉ định thầu rút gọn?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải đáp thắc mắc của ông Trần Tuấn Anh (tuananh39...

[Góc giải đáp] Gói thầu hỗn hợp có được áp dụng chào hàng cạnh tranh?

Tôi muốn hỏi: Gói thầu xây lắp và mua sắm thiết bị phòng cháy...

Tối đa 2 triệu đồng/hồ sơ mời thầu trong nước

Từ ngày 01/01/2016, việc quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn ngân ...

Thông tư 10/2020/TT-BTC hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành và định mức tính phí kiểm toán

Thông tư 10/2020/TT-BTC hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành và định mức tính phí kiểm toán, có hiệu lực 1...