Quản lý dự án - Video hướng dẫn

Quy định về lập giá dự toán, lấy báo giá và thời gian thực hiện, quy trình chào hàng theo NĐ63/2014

Quy định chi tiết lập giá thầu theo quy định được thực hiện như thế nào? Phần mềm nghiệm thu, hoàn công, QLCL 360...

[CHI TIẾT] Hướng dẫn dự toán Hà Nội từ A đến Z đơn giá 2020

Phần này sẽ hướng dẫn chi tiết cách dự toán Hà Nôi từ A đến Z cách lập bảng giá vật liệu, giá nhân công ...

[Hướng dẫn ] thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản với gói thầu dưới 20 triệu đồng

Mới đây, Bộ Tài chính đã hướng dẫn chi tiết nội dung vường mắc của...

[Góc giải đáp] Hướng dẫn cước vận chuyển theo thông tư 10/2019

Ngày 26/12/2019 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 10/2019/TTBXD  Ban hành định mức mới. Trong phần định mức có chương mục AM. ban h&a...

[Chia sẻ] Điều kiện để được tham dự gói thầu hỗn hợp

Tại Điều 4 Luật Đấu thầu quy định, gói thầu hỗn hợp là gói thầu bao gồm thiết kế và cung cấp hàng hóa (EP); thiết kế v&a...

Gói thầu 270 triệu đồng có phải lập hồ sơ yêu cầu để lựa chọn nhà thầu xây lắp không?

Hiện nay ở xã em có công trình tổng mức đầu tư được phê duyệt 30...

Một số câu hỏi thường gặp trong việc nộp dự thầu xây dựng.

Đơn vị tôi đang thực hiện thẩm định gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, hồ ...

[Góc giải đáp] Chỉ định thầu rút gọn được thực hiện theo pháp lý nào?

(BĐT) - Hạn mức chỉ định thầu được quy định tại Điều 54 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành ...

[Góc giải đáp] Hồ sơ dự thầu và bảo đảm dự thầu có hiệu lực bằng nhau?

(BĐT) - Nội dung hiệu lực HSDT và bảo đảm dự thầu được quy định tại Khoản 42 Điều 4 và Khoản 4 Điều 11 Luật Đấu thầu...